ÇOCUĞU YENİDEN KEŞFETMEK

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM ve Eğitim Politikaları ve Araştırmaları Derneği tarafından 2017’de düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk Çalıştayı” kitaplaştırıldı.

“Çocuğu Yeniden Keşfetmek” projesinin ilk ayağını oluşturan bu çalıştayda dil ve kültür açısından çocuk meselesi ele alındı. Oturumlar “Batı Dillerinden Çocuk” ve ” Doğu Dillerinden Çocuk” olmak üzere iki başlık halinde düzenlendi.

Çocuk çalışmalarında önemli bir boşluğu dolduran çalıştayın kitap hali ilgili herkes için önemli bir kaynak.