Dünya 21 Şubat Anadil günü

Çocuk Şehri olarak anadil meselesini çok önemsiyoruz. Çalışmalara başladığımız 2006 yılından beri üzerinde durduğumuz konuların başında anadil, azınlıklar, farklılıklar ve tüm bunların doğal seyrinde yaşaması var.

Resmi politikalar, küreselleşme ve yeni neslin beklentileri gibi sebepler azınlık dillerinin yok olmasına veya azalmasına sebep oluyor.

Dünyada daha çok çocuğun kendi dilini konuştuğu, kendi diliyle ve kelimeleriyle dünyayı okuduğu ve özgürce yaşayabildiği bir dünya dileriz.

Bunun için kişisel çabaların her türlü yasallıktan daha üstün olduğuna inanıyoruz.

Bu sebepten biz de farklı dillerdeki yayınlara ve çalışmalara sitemizde yer vermeye gayret ediyoruz.