Harput’ta Çocuk Olmak

“Her şeyde, her yaratıkta, her olgunluk ve hamlıkta bir hikmet vardır çocuklar. Dünyalar, kainatlar, bizi seven ve esirgeyen ilahi varlıkla doludur.”

Türk İslam edebiyatı çalışmalarıyla bilinen merhum Ahmet Kabaklı’nın kaleme aldığı çocuk kitapları, yazarın çocukluğunu geçirdiği Harput’tan bugünkü çocuklara seslenen kuşaklar arası bir köprü âdeta.

On kitaptan oluşan bu çalışmadaki beş kitabı konusu Elazığ’da geçen ve yörenin halk anlatılarına dayanan metinler olarak okuyoruz. Setteki diğer kitaplarda ise çocukluk anıları yer alıyor.

Yazarın 1924’de doğduğunu hesaba kattığımızda çocukluğunu anlattığı tarih epey eskilere dayanıyor, neredeyse yüz yıl öncesine… Elazığ yöresinde geçen ve dilden dile dolaşan hızır menkıbeleri, ejderha efsaneleri ve korku masalları yöredeki her çocukta olduğu gibi yazarda da bir bellek gelişimine neden oluyor.

Ahmet Kabaklı’nın güçlü edebi anlatımı satırlarda kendini gösteriyor. Saf bir çocukluğun ardından gelen bu edebi yetenek bu çalışmadaki çocuk kitaplarını epey zenginleştirmiş. Anlatım olarak konuşuyormuş gibi bir uslup belirleyen yazarın yer yer şiirsel ifadeleri okuru mest ediyor.

Metinler kadar kitapların görselleri için de aynı beğeniyi paylaşamayacağım maalesef. Böylesi usta bir ismin böylesi hürmetle dizdiği satırları daha fazla özeni hak ediyordu. Üstelik kitaplar Türk Edebiyatı Vakfı gibi kıymetli ve emektar bir kurumdan çıkıyor.

Küresel çocuk edebiyatının revaçta olduğu günümüz dünyasında bu kitaplar ne derece rağbet görür bilinmez ancak bu tür kitapların çocukluğun evrensel sesine çağırdığı şüphe götürmez bir gerçek…